Gestiona el teu espai amb comoditat i eficiència
Administració de comunitats

El nostre departament d’administració de comunitats s’ocupa de donar solucions als aspectes que sorgeixen o formen part d’una comunitat de propietaris. El nostre objectiu és aportar solucions a les incidències del dia a dia de la comunitat i facilitar les obligacions pròpies de la comunitat en els següents aspectes:

Gestió econòmica i administrativa
Amb la constitució i legalització de la comunitat, l’assistència a les juntes generals ordinàries i extraordinàries, la redacció i tramesa de convocatòries, la redacció d’actes i la transcripció d’aquestes al llibre d’actes, l’execució dels acords presos per la Junta, la presentació del pressupost d’actuació de l’exercici, el balanç i l’estat de comptes al final de l’exercici, la confecció de rebuts, cobrament i seguiment dels mateixos, el control de la morositat, el pagament de despeses ordinàries i extraordinàries, la redacció del règim intern i els estatuts, la custòdia de documentació i assessorament sobre la propietat horitzontal.
Gestió de manteniment
Petició de pressupostos de tota mena a diferents industrials per la seva presentació al president de la comunitat o a la junta de propietaris, amb la consegüent convocatòria de reunió extraordinària per donar validesa a aquests pressupostos; tramitació i seguiment dels treballs i de les incidències.
Gestió d'incidències
Descarrega't l'App per comunicar i fer el seguiment de les teves incidències.
Administració de lloguers i patrimoni

Mitjançant el servei d’administració de lloguers, des de Salamaña aportem el nostre coneixement i experiència als nostres clients, des de petits inversors particulars fins a grans societats patrimonials, amb l’objectiu d’optimitzar el rendiment i la revalorització de la seva cartera immobiliària. El nostre servei d’administració de lloguers inclou:

Gestió comercial
Publicitat de l’immoble; recerca i selecció d’inquilins per garantir-ne la compatibilitat amb els requisits establerts; i redacció dels contractes d’arrendament, assegurant que les condicions són clares i completes.
Gestió administrativa
Generació i cobrament de rebuts, revisió i actualització de rendes, pagament de despeses generals i manteniment, liquidació de fiances, control de morosos i gestió d’impagaments i liquidacions mensuals a la propietat.
Gestió jurídica
Coordinació i seguiment de processos judicials amb l’advocat escollit pel client.
Gestió fiscal
Liquidació d’impostos IVA, IRPF, mod. 347 o mod. 182, entre altres.
Necessites assessorament? T'ajudem amb la gestió que necessitis.

"*" indicates required fields